Department of Human ResourceWaxay u taagan tahay u taagan tahay dib u habaynta , tayeynta iyo anshaxmarinta shaqaalaha dawlada. Waa mudnaanta koowaad ee Waaxdu ka hawl gasho.