Department Of Planning & Projects
 

 Waxay dejisaa qorshaha wasaaraddu ku hawl galayso shantii sano mar isla markaana dabagal iyo qiimeyn M & E ku samaysa mashaariicda socda iyo kuwa Dhamaaday.