Department of ICT 

 

Waaxda IT-du waxay u taagan tahay kormeerida rakibidda iyo dayactirka nidaamyada wasaaradda kombuyuutarka Wasaaradda dhexdeeda.

Waaxdu waxay ka Kooban Tahay afar qeybood oo kale ah sidan ka muuqata Structure ka Hoose